ส่งมอบให้กับลูกหลานอัฟกานิสถาน ยูนิเซฟยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ

ส่งมอบให้กับลูกหลานอัฟกานิสถาน ยูนิเซฟยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ

หนึ่งปีแล้วที่กลุ่มตอลิบานยึดอำนาจและองค์การยูนิเซฟให้คำมั่นที่จะ ‘อยู่และปลดปล่อย’ ชีวิตในอัฟกานิสถานซึ่งอ่อนแอลงจากความไม่มั่นคงและภัยธรรมชาติหลายทศวรรษ และตอนนี้อยู่ห่างจากชุมชนทั่วโลก – เสื่อมโทรมลงอีก ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตและเป็นวิกฤตสิทธิเด็ก  เด็กหลายล้านคนยังคงต้องการบริการที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคหัด 

โภชนาการ การศึกษา การป้องกัน ที่พักพิง 

น้ำ และสุขาภิบาล ยูนิเซฟอยู่ในอัฟกานิสถานมานานกว่า 70 ปีโดยมีสำนักงาน 13 แห่งทั่วประเทศและพันธมิตรมากมายที่สนับสนุนเราในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็ก ๆ แต่เมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามา จำเป็นต้องมีเงินทุนเร่งด่วนเพื่อประกันอนาคตของเด็ก เพื่อรับประกันสิทธิของพวกเขา และเพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนที่สำคัญนั้นจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันกับเด็กทุกคนในอัฟกานิสถาน

บริจาคเพื่อสนับสนุนงานของยูนิเซฟเพื่อลูกหลานอัฟกานิสถาน

 บริจาคตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในอัฟกานิสถาน?มากกว่าครึ่งประเทศ (24 ล้านคน รวมทั้งเด็ก 13 ล้านคน) ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน การขจัดความยากจนทำให้พ่อแม่ต้องเลิกเรียนและทำงานที่อันตราย ความผิดพลาดของสงครามระเบิดสำหรับของเล่น เด็กหลายร้อยคนถูกฆ่าตายและพิการในปีนี้ หมดไปจากความหิวโหยเรื้อรัง ภาวะทุพโภชนาการ และโรคติดต่อในทารกและเด็ก ภัยธรรมชาติ ตั้งแต่ภัยแล้งไปจนถึงแผ่นดินไหว 

ได้ผลักดันให้ผู้ด้อยโอกาสที่สุดต้องถูกกีดกันต่อไป

ในขณะเดียวกัน ในการย้อนคืนสิทธิที่น่าตกใจ เด็กหญิงมากกว่า 1 ล้านคนจากเกรด 7-12 ถูกห้ามไม่ให้เรียนมัธยมปลายตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว การปิดโรงเรียนเป็นเวลานานและขาดเรียนมักส่งผลให้เด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ไม่กลับไปเรียนจนจบ – มีผลกระทบต่อเด็กอย่างยั่งยืนยูนิเซฟตอบสนองอย่างไร?

นี่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับเด็กรุ่นหนึ่งในอัฟกานิสถาน สิทธิของพวกเขาถูกโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆ ใน

ขณะที่วัยเด็กของพวกเขาถูกกีดกันจากการถูกลิดรอน 

ยูนิเซฟกำลังขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากความขัดแย้งและความห่างไกล เพื่อเข้าถึงเด็กและมารดามากขึ้นเป็นเวลาสองทศวรรษ แม้ว่าค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้การศึกษาแก่เด็กชายและเด็กหญิงเหมือนกันจะสูงในแง่ของการสูญเสียรายได้ การไม่ให้การศึกษาแก่

เด็กผู้หญิงนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นพิเศษเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง

การศึกษาที่บรรลุผลกับเด็กผู้หญิง

ที่ชะลอการแต่งงานและการมีบุตร การมีส่วนร่วมในแรงงาน การเลือกอนาคตของตนเอง และลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาของลูกๆ ของตนเองมากขึ้นในภายหลังเราอยากเห็นเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนทั่วอัฟกานิสถานทั้งในโรงเรียนและการเรียนรู้ ยูนิเซฟจะยังคงสนับสนุนให้เด็กทุกคนกลับมาเรียนที่โรงเรียนต่อไป ตราบเท่าที่จำเป็น เพราะความต้องการการศึกษาทั่วประเทศอยู่ในระดับสูงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีโรงเรียนและเด็กถูกกีดกันจากการศึกษาเป็นเวลาหลายปี . 

Credit : บาคาร่า666